Στην αποκατάσταση του εξαντλημένου εγκαταλελειμμένου δημοτικού λατομείου στη θέση «Κοϊνιάρικα»

Στην αποκατάσταση του εξαντλημένου εγκαταλελειμμένου δημοτικού λατομείου στη θέση «Κοϊνιάρικα» προχωρά ο Δήμος Κοζάνης, με τη σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατεδαφίσεων, Κατασκευών (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.»., την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023, στο Δημαρχείο.
✅Το συγκεκριμένο λατομείο αποτελεί το πρώτο δημοτικό λατομείο της Δυτικής Μακεδονίας που θα αποκατασταθεί μέσω ΣΣΕΔ. Η αποκατάσταση θα γίνει με τη χρήση περίσσειας εκσκαφών, καθώς και αδρανών καταλοίπων που προέρχονται από την κατασκευαστική δραστηριότητα δημόσιων και ιδιωτικών έργων και προκύπτουν από τις μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
👉Ο παραχωρησιούχος «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», αναλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαραίτητων μελετών και αδειοδοτήσεων, των εργασιών αποκατάστασης του λατομικού χώρου και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Η υλοποίηση των εργασιών γίνεται με μέριμνα του παραχωρησιούχου και ο χρόνος ολοκλήρωσης εκτιμάται στα 35 χρόνια.