Στην Ενότητα πιστεύουμε στην αλληλεγγύη

Προχωρήσαμε σε δράσεις με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη.
 
Υλοποιήσαμε πρωτοβουλίες με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.
 
Ισότιμη πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες.
 
Ένας Δήμος για όλους.
 
Για να μη μένει κανείς στο περιθώριο.
 
Γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί μα όλοι ίσοι.