Στη Νοηματική: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς (Οι απόψεις όλων, έχουν αποσταλεί και έχουν καταγραφεί από την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου)