Στο Δήμο Κοζάνης αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και τόλμη τις επιπτώσεις της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης

Στο Δήμο Κοζάνης αντιμετωπίζουμε με συνέπεια και τόλμη τις επιπτώσεις της ενεργειακής και κλιματικής κρίσης. Σε μια από τις πιο εξαρτημένες από το λιγνίτη περιοχές της Ευρώπης, υλοποιούμε έργα στην κατεύθυνση της κλιματικής ουδετερότητας. Το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό προφίλ του τόπου μας διαμορφώνεται. Η Κοζάνη μετασχηματίζεται σε πράσινο ενεργειακό κέντρο. Στόχος να γίνει ο Δήμος μας Εθνικός Πόλος Αειφορίας και Καινοτομίας.

 

#ενεργειακή_κοινότητα #techonopolis #PPA #αντλησιοταμίευση