Στο Δήμο Κοζάνης αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της απολιγνιτοποίησης με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.

Στο Δήμο Κοζάνης αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της απολιγνιτοποίησης με ρεαλισμό και υπευθυνότητα.
🔍Εργαζόμαστε συστηματικά προς την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, την εξέλιξη, την αειφορία.
🌍Με όχημα το ΣΔΙΤ υλοποιούμε έργα που ενσωματώνουν τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και αξιοποιούν τεχνολογίες ΑΠΕ για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
🎯Μια νέα πρωτοβουλία, που θα συμβάλλει στον μετασχηματισμό της Κοζάνης σε ένα ισχυρό αστικό περιφερειακό κέντρο.
✔Με την έγκριση του ΣΔΙΤ εξασφαλίσαμε επιπλέον πόρους για την περιοχή: ΣΔΙΤ + ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας + Επιχειρησιακό Δίκαιης Μετάβασης