Συμπλήρωση 70 χρόνια από την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (4.11.1950).

Πρόκειται για το πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο προστασίας των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς ιδρύει ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αρμόδιο για την εξέταση ατομικών ή κρατικών προσφυγών, μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές και έχουν οδηγήσει στην μεταβολή της νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής των κρατών.
Δρ. Σουλτάνα Βεντούλη
Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Παιδείας
«Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σαν πανοπλία: μας προστατεύουν ∙ είναι σαν κανόνες, γιατί μας λένε πώς μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ∙ και είναι σαν δικαστές, γιατί μπορούμε να τα επικαλεστούμε. Είναι αφηρημένα – σαν συναισθήματα, και όπως τα συναισθήματα, ανήκουν σε όλους και υπάρχουν ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει.
Είναι σαν τη φύση γιατί μπορούν να παραβιαστούν ∙ και σαν το πνεύμα γιατί δεν μπορούν να καταστραφούν. Όπως και ο χρόνος, μας αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο – πλούσιους και φτωχούς, ηλικιωμένους και νέους, λευκούς και μαύρους, ψηλούς και κοντούς. Μας προσφέρουν σεβασμό και μας ζητούν να αντιμετωπίζουμε τους άλλους με σεβασμό. Όπως μερικές φορές μπορεί να διαφωνούμε για τον ορισμό της καλοσύνης, της αλήθειας και της δικαιοσύνης, έτσι και τα δικαιώματα τα αναγνωρίζουμε όταν τα βλέπουμε».
 
Συμβούλιο της Ευρώπης: