Συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, με τον πρόεδρο Τμήματος Ahepa HJ 15 Ioannis Trantas Ευάγγελο Καζάκο, καθώς και το μέλος Τμήματος Ahepa HJ 15 Ioannis Trantas & Μέλος κεντρικής διοίκησης Marshal Ahepa Hellas, Βασίλειο Καψάλη

Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός αναβαθμισμένου δικτύου υγειονομικής φροντίδας και μιας σύγχρονης Μονάδας Υγείας αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα συζήτησης.
Ο κ. Μαλούτας παρουσίασε στα μέλη της φιλανθρωπικής οργάνωσης τα πρώτα ευρήματα της μελέτης σκοπιμότητας, που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης για τη δημιουργία ενός νοσοκομείου Τριτοβάθμιου Επιπέδου, στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού και αναβάθμισης των υγειονομικών υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας.
📍Ο δήμαρχος Κοζάνης αναφερόμενος στην αναγκαιότητα μιας νέας δομής υγείας, επεσήμανε ότι το όφελος θα είναι κοινό για όλη τη Δυτική Μακεδονία, ενώ τόνισε ότι «Πρωταρχικό μας μέλημα αποτελεί η ανάπτυξη ενός αναβαθμισμένου δικτύου υπηρεσιών υγείας και ενός νέου νοσοκομείου, που θα αποτελέσουν αναπτυξιακό πυλώνα για την αντιμετώπιση της πρόκλησης της μεταλιγνιτικής εποχής».