Συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, με την πρόεδρο του Διεθνούς Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων & πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της AEJ, Σάγια Τσαουσίδου

Τις προκλήσεις της απολιγνιτοποίησης και τη μετάβαση της περιοχής σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, συζήτησαν στο πλαίσιο της συνάντησής τους. 

Σημειώνεται, ότι η AEJ έχει τμήματα σε πολλά κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης με σημαντική συμβολή στην προστασία του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, το οποίο είναι κεντρικό στοιχείο κάθε δημοκρατικής πολιτείας.