Συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα με το μέλος του Δ.Σ. της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» Γιώργο Τοπαλίδη

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης, κατά τη συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας , με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικής Εταιρείας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε.», Γιώργο Τοπαλίδη.
👉Αναλυτικότερα, τέθηκαν επί τάπητος όλες οι δυνατότητες συνεργασίας των δύο φορέων, ενώ συζητήθηκε διεξοδικά ο ρόλος που καλείται να παίξει η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» στη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης.
📝Σημειώνεται, ότι ο νέος φορέας, διοικητικά αυτοτελής και οικονομικά αυτόνομος, θα αποτελέσει τoν κύριο Δικαιούχο Πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης, ιδίως στους τομείς των υποδομών μεταφορών, ενέργειας και περιβάλλοντος