Συνεδρίασε το Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 στην Αθήνα

Το Δ.Σ. της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που συνεδρίασε τη Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 στην Αθήνα, συζήτησε για μια ακόμα φορά τις υπέρογκες αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες επιβαρύνουν υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα. Η ενεργειακή κρίση που επιδεινώθηκε από την ουκρανική κρίση πλήττει σφοδρά τις Δ.Ε.Υ.Α. που είναι κατ’ εξοχήν ενεργοβόρες επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα.
📌Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εκφράζει για μια ακόμα φορά την έντονη ανησυχία και αγωνία του διότι κανένα ρεαλιστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι στιγμής για τις Δ.Ε.Υ.Α. πλην της οριζόντιας επιδότησης των 65 ευρώ ανά MWh η οποία αφορά όλες τις επιχειρήσεις και η οποία σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτει το πρόσθετο κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι Δ.Ε.Υ.Α.
👉Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. εξακολουθούν να απουσιάζουν από τον δημόσιο διάλογο παρότι η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας πρώτη και συγκεκριμένα από τον Σεπτέμβριο του 2021 ανέδειξε το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους των Δ.Ε.Υ.Α., ενημερώνοντας όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και αναπτύσσοντας ρεαλιστικές, δίκαιες και βιώσιμες προτάσεις για τη διαχείριση και αντιμετώπισή του.
Δυστυχώς, πλέον καμιά ΔΕΥΑ, ακόμα και οι πιο εύρωστες, δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τους λογαριασμούς ρεύματος οι οποίοι ιδιαίτερα στην μέση τάση έχουν τριπλασιασθεί και απειλούν τη βιωσιμότητά τους. ‘Ηδη πάροχοι ενέργειας απειλούν ή έχουν ήδη προβεί σε ρευματοκοπές σε εγκαταστάσεις Δ.Ε.Υ.Α. στερώντας από πολίτες το νερό που είναι δημόσιο αγαθό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και δημιουργώντας σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον της χώρας μας.
📍Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συνεκτιμώντας την κρισιμότητα της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και για να καταστεί το ενεργειακό κόστος των Δ.Ε.Υ.Α. διαχειρίσιμο προτείνει:
1. Να αυξηθεί η επιδότηση για τις Δ.Ε.Υ.Α. από τα 65 ευρώ/MWh που είναι σήμερα στα 210 ευρώ/MWh για να καλυφθεί το κόστος από την ρήτρα αναπροσαρμογής.
2. Να ρυθμισθούν τα χρέη προς τους παρόχους ενέργειας που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής για το διάστημα από Αύγουστο μέχρι Δεκέμβριο του 2021 για το οποίο δεν ίσχυε καμία επιδότηση.
3. Για τις Δ.Ε.Υ.Α., τους φορείς οι οποίοι επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημόσιου ενδιαφέροντος, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, αλλά και τις Ενεργειακές Κοινότητες, που σχεδιάζουν έργα ΑΠΕ με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού να δίνεται προτεραιότητα στην αίτηση σύνδεσής τους προς τον ΔΕΔΔΗΕ και να προβλέπεται η δέσμευση «χώρου» στο δίκτυο.
4. Να χρηματοδοτηθούν δράσεις εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας στις εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ.
📌Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να εγκύψουν στις προτάσεις της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για να μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος που θα επιδεινώσει την κατάσταση και αναμένει με αγωνία τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για το ενεργειακό κόστος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην συνάντηση των Δημάρχων που συγκαλεί η ΚΕΔΕ στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου.
Εφόσον δεν υπάρξει καμιά εξέλιξη, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θα κλιμακώσει τις ενέργειές της με δυναμικές κινητοποιήσεις με στόχο να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και να μην στερηθούν οι πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας το ποιοτικό και ασφαλές νερό που απολαμβάνουν σήμερα.