Συνεχίζουμε τον συν(+)σχεδιασμό για να γίνει ο Δήμος μας Κλιματικά Ουδέτερος και Έξυπνος έως το 2030.

Ενημερώσαμε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης την Ευρωβουλευτή Μαρία Σπυράκη για την υποψηφιότητα της Κοζάνης να γίνει κλιματικά ουδέτερη και έξυπνη μέχρι το 2030.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας παρουσίασε το όραμα του Δήμου καθώς και τις δράσεις και τα έργα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
Η κα. Μαρία Σπυράκη ενημέρωσε για τις πολιτικές τις ΕΕ καθώς και για τα διαθέσιμα και υπό διαμόρφωση χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρειαστεί ο Δήμος για να επιτύχει τον στόχο του και να γίνει κλιματικά ουδέτερος.
Συνεχίζουμε τον συν(+)σχεδιασμό για να γίνει ο Δήμος μας Κλιματικά Ουδέτερος και Έξυπνος έως το 2030.