Σχετικά με την χωροθέτηση του 18ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης σε χώρο του Δημοτικού Κήπου, υπενθυμίζεται ότι:

◼Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την 6/2016 απόφασή του γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Οικοδομικού Τετραγώνου 203 της πόλης της Κοζάνης, για τη δημιουργία χώρου «Νηπιαγωγείου», εμβαδού 1.200 τ.μ. αντί της κοινωφελούς χρήσης «Πολιτισμός» στη θέση του χώρου «Αναψυχή-Πολιτισμός-Αθλητισμός», προκειμένου να στεγαστεί το 18ο νηπιαγωγείο Κοζάνης, το οποίο λειτουργούσε σε ιδιωτικό χώρο, ακατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση.
◼Με το ΦΕΚ 746, τεύχος Δ’, της 13ης Δεκεμβρίου 2019, εγκρίθηκε από τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων & Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η τοποθέτηση αιθουσών στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο με τη διευκρίνιση, ότι η διατήρηση των αιθουσών ισχύει για 4 έτη. Με την παρέλευση της προθεσμίας ο Δήμος υποχρεούται στην άμεση απομάκρυνσή της κατασκευής, θεωρούμενης ως αυθαίρετης.
◼Επιπλέον υπογραμμίζεται, ότι στην εγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση έργων μέσω ΣΔΙΤ, προβλέπεται η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το 18ο Νηπιαγωγείο. https://bit.ly/3aFeHGQ #dimos_kozanis
 
*Φωτογραφία αρχείου