Την ίση μεταχείριση και την μη ανοχή σε καμιά μορφή διάκρισης κατοχυρώνει ο νέος Κανονισμός λειτουργίας της ΔΕΥΑ Κοζάνης

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η μη ανοχή σε καμιά μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, προβλέπεται πλέον σ’ ένα από τα άρθρα του νέου Κανονισμού Εργασίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
📌Η αρχή αυτή αφορά σε όλο το εύρος λειτουργίας της Επιχείρησης και διέπει τις σχέσεις Διοίκησης και εργαζομένων, τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και φυσικά τις σχέσεις τους με τους πολίτες.
👉Η πρόταση για να συμπεριληφθεί το συγκεκριμένο άρθρο στον νέο Κανονισμό (σ. σ. πρόκειται για το άρθρο 4), κατατέθηκε από το μέλος του Δ.Σ., την κ. Παρθένα Τομπουλίδου, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης και της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου και έγινε ομόφωνα και ομόθυμα αποδεκτή τόσο από τους εργαζομένους στην ΔΕΥΑΚ όσο και το Διοικητικό της Συμβούλιο.
📢Με την υιοθέτηση και υπερψήφιση του άρθρου αυτού η ΔΕΥΑΚ είναι από εκείνες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις που πρωτοπορούν στο τόσο ευαίσθητο αυτό θέμα, δίνοντας παράλληλα το μήνυμα πως δεν ασχολείται απλώς με τον συνεχή εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των απαραίτητων υποδομών, αλλά προσπαθεί να συμβάλει στο βαθμό που μπορεί και στην εξάλειψη φαινομένων που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία.
📌Το άρθρο αυτό, το Άρθρο 4, έχει ως τίτλο «Μη αποδοχή και αντιμετώπιση θεμάτων παρενόχλησης, εκφοβισμού και θυματοποίησης» και αναφέρει τα εξής:
«Στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και δεν γίνεται ανεκτή καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η αρχή αυτή αφορά σε όλο το εύρος λειτουργίας της Επιχείρησης (διοίκηση-εργαζόμενοι/ες, μεταξύ εργαζομένων, επαφή με πολίτες).
👉Τα αιρετά μέλη της διοίκησης, οι εργαζόμενοι/ες όλων των κατηγοριών, βαθμίδων και θέσεων και οι συνεργάτες/ιδες της Επιχείρησης οφείλουν να συμπεριφέρονται µε τον απαραίτητο εκείνο σεβασμό, ο οποίος προϋποθέτει την απουσία οποιασδήποτε μορφής θυματοποίησης, εκφοβισμού, διάκρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η παρενόχληση και ο εκφοβισμός απαγορεύονται και όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν πως σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου προβλήματος, αυτό θα αντιμετωπιστεί διακριτικά και με υπευθυνότητα από την Επιχείρηση.
📍Ενδεικτικά παραδείγματα των παραπάνω μπορεί να είναι: σχόλια με σεξουαλικό προσανατολισμό, αστεία και άσεμνα σχόλια ή σεξουαλικά υπονοούμενα, χλευασμός σχετικά με το σώμα, την οικογενειακή κατάσταση ή τη σεξουαλικότητα, φωνές και/η εκφοβισμός, σεξουαλικά ή ομοφοβικά σχόλια ή ενέργειες, φυσική επαφή όπως θωπεύσεις, σωματικές επαφές οιασδήποτε μορφής, λήψη φωτογραφιών χωρίς συναίνεση, έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.
📢Ο τρόπος καταγγελίας ανάλογων πράξεων, η υποστήριξη των θυμάτων και η πειθαρχική δίωξη του θύτη θα ακολουθεί την ευρύτερη πολιτική και το στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης της παρενόχλησης, του εκφοβισμού και της θυματοποίησης της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κοζάνης.
Συμφωνείται ότι στον χώρο εργασίας θα υπάρχει αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων. Απαγορεύονται προσβλητικές, μειωτικές και ρατσιστικές συμπεριφορές.»