Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη Δήμου Κοζάνης: Βελτιώνονται με παρεμβάσεις οι βοσκότοποι Ελλησπόντου

Σε μεγάλο βαθμό επιλύθηκε το χρόνιο πρόβλημα έλλειψης νερού για τα παραγωγικά ζώα, στους βοσκοτόπους της περιοχής του Αγίου Παντελεήμονα Ελλησπόντου, δίνει με παρεμβάσεις ο Δήμος Κοζάνης.
➡Συγκεκριμένα, το νερό των πηγών της περιοχής συγκεντρώνεται πλέον, και με κατάλληλη όδευση, μέσω του δικτύου κλειστού αγωγού, τροφοδοτεί τις καινούργιες μεταλλικές ποτίστρες.
❗Στο Δήμο Κοζάνης, η αξιοποίηση των πολύτιμων υδατικών πόρων για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, αποτελεί προτεραιότητα.