Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στη συνεδρίαση του στις 14 Φεβρουαρίου 2022, αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος εκφράζοντας τη συμπαράσταση του στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των οικογενειών τους:

• Για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιχείρησης
• Τον εκσυγχρονισμό της ώστε να ανταποκριθεί στις δύσκολες συνθήκες
• Την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και
• Την καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους