Το δικό της σταθμό μίσθωσης ποδηλάτων αποκτά η Κοζάνη!

Ένα ακόμη ένα βήμα για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την επίτευξη του μεγάλου στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030 κάνει ο Δήμος Κοζάνης, με την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων.

🟢Σε αυτή την κατεύθυνση, πρόκειται να αναπτύξει ένα κοινόχρηστο δίκτυο 45 ηλεκτρικών ποδηλάτων με 3 τερματικά μίσθωσης, με στόχο ένα ολοκληρωμένο σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρό κινητικότητας.

ℹ Διαβάστε περισσότερα: https://bit.ly/3xizeJ3