Το ζήτημα της τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης με θερμική ενέργεια μετά το 2023

“Το ζήτημα της τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης με θερμική ενέργεια μετά το 2023 είναι ένα από τα σημαντικότερα που απασχολούν την περιοχή, δεδομένου ότι μαζί με τα άλλα [ζητήματα] που συνεπάγεται το σταμάτημα της λιγνιτικής δραστηριότητας το 2023, είναι χρονικά το πρώτο από αυτά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε”, υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας.
Πως σχολιάζει την πρώτη συνάντηση εργασίας με ηγετικά στελέχη της ΔΕΗ για το μέλλον της τηλεθέρμανσης και ποιες είναι οι εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης με θερμική ενέργεια.