Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α΄ ΚΑΠΗ Κοζάνης»

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο Α΄ ΚΑΠΗ Κοζάνης», από την αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Μελετών Δήμου Κοζάνης, Νούλα Τουμπουλίδου και τον ανάδοχο του έργου, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.
👉Η μελέτη αφορά την καθαίρεση και αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων εξωτερικών ξύλινων κουφωμάτων με νέα συνθετικά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 55.600 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με τη συμβατική δαπάνη να είναι 34.644,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).