Υπογράφηκε το Σύμφωνο Συνεργασίας Δήμου Κοζάνης – Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υπογράφηκε σήμερα (30.9.2020) στο Γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κοζάνης και του Πανεπιστημίου. Το θεωρητικό πλαίσιο του εν λόγω Συμφώνου στηρίζεται σε βασικές παραδοχές της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε μια ιδιαίτερη και δυσοίωνη χρονική συγκυρία εξαιτίας της ενεργειακής αποδέσμευσης από τον λιγνίτη, οι δύο φορείς δημιουργούν έναν επιπλέον υποστηρικτικό της τοπικής κοινωνίας μηχανισμό που θα υλοποιήσει άμεσα αναπτυξιακές δράσεις.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, τόνισε ιδιαίτερα τη διαχρονική, έμπρακτη στήριξη του Δήμου Κοζάνης προς το Πανεπιστήμιο προκειμένου αυτό να εγκατασταθεί, να επεκταθεί, να ισχυροποιηθεί και να εξελιχθεί σε έναν δυναμικό πυλώνα καινοτομίας στην περιοχή.
Ο Πρύτανης, Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ανέδειξε την άμεση πραγμάτωση της στρατηγικής αυτής συνεργασίας, καθώς αμέσως μετά την υπογραφή του Συμφώνου, συνεδρίασε υπό την Προεδρία του η Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού. Από την πλευρά του Δήμου Κοζάνης συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κοζάνης και η Δρ. Σουλτάνα Βεντούλη, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα παιδείας, ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου ο Πρύτανης, ο Καθηγητής Αθανάσιος Τριανταφύλλου και ο Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Πλόσκας.
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση εξειδικεύτηκαν δράσεις ιδίως στους τομείς σύναψης προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης της περιοχής, συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα, σχεδιασμού έξυπνων εφαρμογών, διασύνδεσης αστικού περιβάλλοντος και τέχνης, καθώς και συνεργασίας σε θέματα πολιτισμού.