«100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις μέχρι το 2030»: Τηλεδιάσκεψη των εμπλεκόμενων φορέων με συμμετοχή του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα

 
👉Παρουσία του Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κου Ευθύμιου Μπακογιάννη και του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Move) κου Matthew Baldwin, την Τρίτη 20 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Δήμων Ηρακλείου, Ιωαννιτών, Καλαμάτας, Κοζάνης και Τρικκαίων με Μέλη του Mission Board “100 climate neutral cities by 2030” πάνω στη συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην κλιματική ουδετερότητα 100 πόλεων μέχρι το 2030.
📍Το Mission Board της Αποστολής εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Μαρία Βασιλάκου και Χρύση Νικολαΐδη, ενώ οι Δήμοι από τους Δημάρχους κο Βασίλειο Λαμπρινό, κο Μωυσή Ελισάφ, κο Αθανάσιο Βασιλόπουλο, κο Λάζαρο Μαλούτα και κο Δημήτριο Παπαστεργίου, αντίστοιχα. Στην τηλεδιάσκεψη ήταν παρούσα και η αρμόδια της ευρωπαϊκής πολιτικής κα Laura.
➡Οι πέντε Δήμαρχοι, αντιπροσωπεύοντας το σύνολο της πόλης τους, δήλωσαν ότι στοχεύουν και έχουν ήδη αρχίσει την προετοιμασία για την ένταξη του Δήμου τους στην Ευρωπαϊκή Αποστολή, υπογραμμίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.
📢Oι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής, θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding), και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα για τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα. Σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κλπ. Σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, θα δοθούν κίνητρα στην αγορά να κινηθεί προς επενδύσεις που ευνοούν την κλιματική αλλαγή, θα παρουσιαστούν ολιστικές λύσεις που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και θα προωθηθούν έξυπνες τεχνολογίες, πλατφόρμες δεδομένων και μοντελοποίηση αστικών συστημάτων για την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση των αστικών κέντρων.
Περισσότερα 👉 https://bit.ly/3eGvAAc