Ιούνιος 2016

ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Πρωτόγνωρες εικόνες εγκατάλειψης

K.E.Δ.Ε

Μεταμόρφωση