Αύγουστος 2016

Η ¨προσαρμογή¨ της Δημοτικής Αρχής στο θέμα του Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Κοζάνη

Η ¨παραχώρηση¨- μεγάλη υποχώρηση του Δήμου Κοζάνης για τον χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού