Μάρτιος 2017

Δήμος Κοζάνης: Ο μεγάλος απών από τη συζήτηση για το μέλλον της περιοχής

Η Δομή για τον αυτισμό και άλλες Κοινωνικές Υποδομές του Δήμου