7 Ιουλίου, 2017

Έγιναν τα εγκαίνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ