Νοέμβριος 2017

Αυξήσεις στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, πάλι…

Εντελώς προσχηματική η διαβούλευση..