4 Ιουνίου, 2018

Η Κοζάνη έχει κατακτήσει διακριτή θέση στο χάρτη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Πατρίδας μας. Κανείς δεν δικαιούται να την μειώνει.