25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών

25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών
Τοποθετήσαμε στο Δημαρχείο την πρώτη αφίσα με το μήνυμα “Μηδενική ανοχή της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας”.
Αντίστοιχες αφίσες θα τοποθετηθούν σε όλα τα κτήρια του Δήμου Κοζάνης, στέλνοντας το μήνυμα ενάντια στη βία κατά των γυναικών.
Επίσης ξεκινά η τοποθέτηση ενημερωτικών αυτοκόλλητων σε γυναικείες τουαλέτες και γυναικεία δοκιμαστήρια ρούχων, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης και το Σωματείο Εστίασης Κοζάνης «Ερμής».
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων του Δήμου Κοζάνης και απευθύνεται σε γυναίκες που χρειάζονται υποστήριξη. Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται θα μπορέσουν να πάρουν τα στοιχεία επικοινωνίας αναφορικά με τις δομές που λειτουργούν στην πόλη της Κοζάνης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών: του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κοζάνης του Κ.Ε.Θ.Ι. και του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Κοζάνης.