“Ενότητα για το Δήμο Κοζάνης”: Η αλήθεια για τα ανταποδοτικά.

Όσο και να προσπαθεί η δημοτική αρχή και ο κ. Ιωαννιδης, με μεγαλόστομους αλλά εντελώς ανακριβείς ισχυρισμούς, να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

Η εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου, η οποία σημειωτέον μας δόθηκε 4 ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου, που αναλύει τα έσοδα για το 2015 και τα αναμενόμενα έσοδα για το 2016 λέει επί λέξει:

Για το 2015:

«Αξίζει να επισημανθεί πως τα έσοδα για το 2015 υπολογίζονται περίπου στα 5.250.000»

Για το 2016:

«Με βάση των προτεινόμενων τιμών, τα αναμενόμενα έσοδα για το έτος 2016 προβλέπονται:

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :6.147.734,04»

Συνεπώς για το 2016 προβλέπονται έσοδα αυξημένα κατα 900.000 ευρώ ήκαταποσοστό 17.1 % υψηλότερα.

 

Ποιος θα πληρώσει αυτά τα αυξημένα ποσά;

Φυσικά οι δημότες του ΔΗΜΟΥ μας, άνεργοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι κτλ.