Το «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» δηλώνει παρόν στον αγώνα για Αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση και για ισχυροποίηση της Κοινωνικής, της πολιτικής, της οικονομικής, της παραγωγικής, της πολιτιστικής και της θεσμικής μας Δημοκρατίας

Αγαπητές Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Η νέα αυτοδιοικητική περίοδος, μακρά και επιχειρησιακά επαρκής σε διάρκεια, συνυπάρχει με τη συνθετότερη κρίση που μεταπολιτευτικά δοκιμάζει την πατρίδα μας.

Όσο οι πολιτικές εξελίξεις, τα γεγονότα και ο χρόνος τρέχουν αμείλικτα, αποδεικνύεται, ότι η οικονομική και δημοσιονομική μας κατάρευση, δεν είναι αίτια, αλλά συνέπειες και παράγωγα, ενός Κράτους ανήμπορου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις σύγχρονες εσωτερικές ανάγκες διακυβέρνησης, στην απαιτητική  Ευρωπαϊκή συνύπαρξη και στον συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνή ανταγωνισμό.

Οι αρχές της Εγγύτητας και της Επικουρικότητας, με βάση τις οποίες οικοδομήθηκαν οι πιό ισχυρές Δημοκρατίες και τα πιό αποτελεσματικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα Διοίκησης, τόσο στην Ευρώπη, αλλά και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, επιβάλλεται το συντομώτερο δυνατό να αποτελέσουν αξιωματικές παραδοχές, μιας προσπάθειας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Ελληνικού Κράτους και να συμπεριληφθούν στη νέα Συνταγματική Αναθεώρηση.

Εμείς που συγκροτούμε την παράταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ» στον εγγύς με τους πολίτες  χώρο όπου ασκείται η Τοπική Δημοκρατία, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Τοπικοί Σύμβουλοι και Εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών, πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο αποκεντρώνεται η εξουσία πλησιέστερα στον πολίτη και όσο περισσότερο ενεργοποιείται στις δημόσιες υποθέσεις το ενδογεννές δυναμικό της χώρας, τόσο περισσότερο διευρύνεται η Δημοκρατία, το Κράτος μας γίνεται αποτελεσματικότερο και ο ατομικός και συλλογικός μόχθος μπορούν δίκαια να ανταμειφθούν.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχουν  τα Μέσα Κοινωνικής Επικοινωνίας, θα τροφοδοτούμε το δυναμικό της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με θέσεις, ειδήσεις, πληροφορίες και προβληματισμούς, που θεματολογικά συνδέονται ή/και που επηρεάζουν το χώρο και που είτε ταυτίζονται με τις προαναφερόμενες αρχές είτε συμβάλλουν στην ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου, για την Αποκέντρωση και την Τοπική Ανάπτυξη.

Για την παράταξη ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ στην ΚΕΔΕ

Απόστολος Κοιμήσης

Δήμαρχος Αμφιλοχίας

Μέλος ΔΣ ΚΕΔΕ