Λάζαρος Μαλούτας: «Το ενδιαφέρον της παράταξης «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» για τις επιδόσεις του δήμου στην απορρόφηση πόρων είναι πραγματικά συγκινητικό»

Ο Δήμος Κοζάνης για τη διοικητική αυτοτέλεια του οικισμού Ν. Καρδιάς: Οι αλλαγές προϋποθέτουν το ενδιαφέρον μας

Ο Δήμος Κοζάνης για τη διοικητική αυτοτέλεια του οικισμού Ν. Καρδιάς: Οι αλλαγές προϋποθέτουν το ενδιαφέρον μας
  Το 2010 και μετά από πρόταση του δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης αποφάσισε να χαρακτηρίσει τη Ν. Καρδιά σαν διακριτό οικισμό από ταΚοίλα, ώστε να γίνει διακριτή απογραφή των κατοίκων της και έτσι να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση της διοικητικής της αυτοτέλειας, σύμφωνα με το Άρθρο 283 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων.
  Έκτοτε και επανειλημμένα, τόσο ιδιωτικά όσο και σε δημόσιες διαδικασίες, ο δήμαρχος αναδείκνυε το ζήτημα αυτό και ανέλυε τη διαδικασία.
  Μέχρι σήμερα, 12 χρόνια μετά, ούτε ένας πολίτης ή φορέας δεν ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για τη διοικητική αυτοτέλεια του οικισμού.
  Με πρωτοβουλία της κυρίας Β. Μητικάνη, πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση με ομάδα κατοίκων της Ν. Καρδιάς προκειμένου να κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες.