Στόχος μας είναι η Κοζάνη να καταστεί Εθνικός Κόμβος Καινοτομίας και αειφορίας

Λάζαρος Μαλούτας από τις Βρυξέλλες: «Στόχος μας είναι η Κοζάνη να καταστεί Εθνικός Κόμβος Καινοτομίας και αειφορίας»

    Ο Λάζαρος Μαλούτας από το 6ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης στις Βρυξέλλες: «Στόχος μας είναι η Κοζάνη να καταστεί Εθνικός Κόμβος Καινοτομίας και αειφορίας»
    Στο 6ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης συμμετείχε ως ομιλητής ο δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, αναλύοντας την στρατηγική της Κοζάνης για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.
    Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε 24-26 Οκτωβρίου 2022, στις Βρυξέλλες.
    Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τη διαδικασία δίκαιης μετάβασης σε ενδιαφερόμενα μέρη από εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και από οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, την ευρύτερη κοινωνία και εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανάμεσά τους οι Επίτροποι Elisa Ferreira και Kadri Simson.