Πράσινος Δήμος

  • Home
  • Πράσινος Δήμος

Αναβαθμίζονται ενεργειακά 2ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης και Δημοτικό Σχολείο Λευκοπηγής

bauhaus

Ξεκινά η ενεργειακή αναβάθμιση στα Δημοτικά Σχολεία Αιανής και Κοίλων

Brussels


Πώς αντιμετωπίζουμε την ενεργειακή κρίση στο Δήμο Κοζάνης


IN2UCO