Συνέντευξη Λ. Μαλούτα στην ΕΡΑ Κοζάνης για το Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»

Συνέντευξη Λ. Μαλούτα στην ΕΡΑ Κοζάνης για το Ειδικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους»