Ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Παρακολουθώντας την επικαιρότητα μέσω ηλεκτρονικών sites είδα την προηγούμενη εβδομάδα την απόφαση του τεχνικού συμβουλίου της περιφέρειας και την έγκριση της αποκεντρωμένης διοίκησης για την δικαίωση παράτασης του αναδόχου του έργου κατασκευή βιβλιοθήκης μέχρι τις 31.12.16. Στη συνέχεια μετά από λίγες μέρες και την ανησυχία που δημιουργήθηκε από το ηλεκτρονικό site Kozan.gr αυτή η απόφαση ακυρώνεται από την αποκεντρωμένη διοίκηση.

Επειδή η μέχρι τώρα συνεργασία Δήμου και αναδόχων υπήρξε πάρα πολύ καλή και

Επειδή η βιβλιοθήκη είναι έργο σημαία για την πόλη και γενικά για το δήμο μας και επειδή τα χρονικά όρια στενεύουν και μια αποτυχία θα είχε ως συνέπεια άσχημα οικονομικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα

Γι’ αυτό θα θέλαμε να μας ενημερώσετε:

  • Τι πραγματικά συμβαίνει με την κατασκευή του α’ υποέργου, κατασκευή κτιρίου βιβλιοθήκης και εάν ισχύει η ημερομηνία αποπεράτωσης του μετά την τελευταία παράταση που δόθηκε από το ΔΣ μέχρι της 28.10.2015.
  • Τι ισχύει για τα άλλα δύο υποέργα:

Α) Κινητός εξοπλισμός κτιρίου βιβλιοθήκης 600.000 Ε

Β) Κινητός εξοπλισμός εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης 1.000.000 Ε

Και ειδικά γι’ αυτό, επειδή πολλά ακούγονται, αν υπάρχει επίσημη απόφαση από τη Διαχειριστική Αρχή, για έργο γέφυρα στο ΣΕΣ.