Λάζαρος Μαλούτας – Ζείτε μόνο στην εποχή της εικόνας κύριε Ιωαννίδη

Ο κ. Ιωαννίδης πιστεύει ότι ζούμε στην εποχή της εικόνας.

Δεν ζούμε στην εποχή της εικόνας.

Ο τόπος μας ζει σε μια σκληρή πραγματικότητα λόγω της κρίσης που επιτείνεται ειδικά εδώ από την απομείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Προφανώς ο κ. Ιωαννίδης θέλει να αγνοεί ότι οι πολίτες αυτό που ζητούν είναι ανάπτυξη, δουλειές, έργα, βελτίωση της καθημερινότητάς τους και όχι μακέτες με εικονικές αναπλάσεις όπως π.χ ανάπλαση περιοχής ΟΣΕ.