Λάζαρος Μαλούτας: «Με την κοινωνική μας πολιτική στεκόμαστε δίπλα σε όλους»

Χρόνια πριν ξεσπάσει η κρίση, ο Δήμος Κοζάνης ανέπτυξε κοινωνική πολιτική και στάθηκε με πολλούς τρόπους δίπλα στις ευπαθείς ομάδες και τους συμπολίτες μας που είχαν πραγματικά ανάγκη.

Μια προσπάθεια που την αγκάλιασαν και την ενίσχυσαν και πάρα πολλοί πολίτες, με το δικό του τρόπο ο καθένας, αποδεικνύοντας πως όταν ο Δήμος παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες τότε οι δημότες του ανταποκρίνονται με θέρμη και αγάπη.

Σήμερα που περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν την ανάγκη της στήριξης μας ο Δήμος οφείλει και πρέπει να φωνάξει παρόν.

«Με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο», δηλώνει ο υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, «θα σταθούμε δίπλα σ’ αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Δεν είναι απλή υποχρέωση. Είναι η αδήριτη ανάγκη μας, η ιερή μας υποχρέωση, να δείξουμε σε όλους πως ο Δήμος Κοζάνης είναι δίπλα τους και στα δύσκολα. Να συνεχίσουμε στο δρόμο που ανοίξαμε κάποτε, με μεγαλύτερη ένταση και προσπάθεια για να έχουν όλοι ό,τι χρειάζονται».

Γι’ αυτό στην κοινωνική πολιτική η ΕΝΟΤΗΤΑ σχεδιάζει:   

  • Πολιτικές που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια και την προστασία  των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ενίσχυση των υφιστάμενων δομών και επέκταση των σχετικών προγραμμάτων
  • Βιώσιμες Κοινωνικές Δομές υιοθετώντας πρακτικές που εξασφαλίζουν τη λειτουργία και την αποδοτικότητά τους (ευρωπαϊκά κονδύλια, συνεργασία με ιδιωτικό τομέα)
  • Δημιουργία Κοινωνικών Δικτύων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων κοινωνικής υποστήριξης
  • Ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, των εθελοντικών ομάδων, των επιστημονικών και άλλων φορέων για τη στήριξη των ευπαθών συμπολιτών μας.
  • Δομές και δράσεις υποστήριξης ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ανέχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Για μας έννοιες όπως το «όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα» έχουν σταθερή και μόνιμη αξία και δεν θα πάψουμε ποτέ να τις κάνουμε πράξη.