Ο αναπτυξιακός ρόλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Λιβιεράτο, 4/2/2014)

Ο αναπτυξιακός ρόλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης (από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Λιβιεράτο, 4/2/2014)

Ο αναπτυξιακός ρόλος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης παρουσιάζεται στο Δ.Σ. στις 4/2/2014 από τον καθηγητή του ΑΠΘ κ. Λιβιεράτο, συνεργάτη τότε του Δήμου Κοζάνης