Η αλήθεια που “κάποιοι” φρόντισαν να μην αποτυπωθεί στο πόρισμα του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για το Δήμο

Κύριε Πρόεδρε
Κύριοι συνάδελφοι

Ξεκινάμε σήμερα μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία γίνεται με ελλειπή στοιχεία, όχι με ευθύνη δίκη μας αλλά της δημοτικής αρχής, σχετικά με το πόρισμα του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Παπακωνσταντίνου. Του πονήματος του ορκωτού λογιστή, το οποίο του ανατέθηκε τον Μάη του 2015 με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παραδόθηκε στο Δήμο τον Σεπτέμβρη του 2015, δηλαδή πριν από τρείς ολόκληρους μήνες.

Ξεκαθαρίζω εξ´ αρχής δυο σημεία:

• Αμέσως μετά τις εκλογές του 2014 κάναμε δυο επιλογές που αποσκοπούσαν στην απρόσκοπτη αλλαγή της δημοτικής αρχής. Η πρώτη αφορούσε την αποφυγή οποιασδήποτε πρωτοβουλίας από μέρους μας, η οποία θα σχετιζόταν με τον τρόπο λειτουργίας του Δήμου στο εξής, καθώς και τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, που θα μπορούσε να παρερμηνευθεί. Η δεύτερη αφορούσε στη συνεργασία και ενημέρωση του κ. Ιωαννίδη και των συνεργατών του. Στα πλαίσια αυτά αιρετοί, εργαζόμενοι και συνεργάτες παρείχαμε πλήρη ενημέρωση για τα θέματα του Δήμου. Η ενημέρωση αφορούσε και τις εκκρεμότητες στην οικονομική υπηρεσία.
• Το δεύτερο σημείο αφορά την έκθεση του Ορκωτού, τα συμπεράσματα της οποίας με χαροποιούν ιδιαιτέρως καθώς επιβεβαιώνεται η εικόνα που είχαμε για τις εκκρεμότητες στην οικονομική υπηρεσία καθώς και η εγκυρότητα της ενημέρωσης που παρείχαμε στην νεοεκλεγείσα δημοτική αρχή κατά τον Αύγουστο-Σεπτέμβρη του 2014.

Όμως η έκθεση του Ορκωτού συντάχθηκε ενώ υπήρχαν στοιχεία τα οποία δεν ζητήθηκαν από κανέναν και συνεπώς δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν, στερώντας από την έκθεση του ορκωτού λογιστή την πληρότητα που είναι απαραίτητη για ένα τόσο σοβαρό θέμα. καθώς η ενημέρωση αφορά το δημόσιο χρήμα, τον σεβασμό σε αυτό και την υπευθυνότητα με την οποία πρέπει όλοι να το διαχειριζόμαστε.
Στο σημείο αυτό λοιπόν θα πρέπει να τεκμηριώσω την αναφορά μου για τα εν λόγω “ελλειπή στοιχεία”.
Η εισήγηση -της δημοτικής αρχής- για την ανάθεση του ελέγχου στον Ορκωτό περιείχε τον όρο “συμφιλίωση” των διαθεσίμων του ταμείου με τα αντίστοιχα λογιστικά στοιχεία. Κατά την συζήτηση στην οικονομική έγινε από πλευράς μου ιδιαίτερη αναφορά στον όρο “συμφιλίωση”. Είναι αυτονόητο ότι με τον συγκεκριμένο όρο νοείται η συνεργασία μεταξύ δυο πλευρών μέσω της παροχής πληροφοριών και στοιχείων προκειμένου να διαμορφωθεί η πλήρης και ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης του ταμείου. (Η λέξη “συμφιλιώνω” σημαίνει “επαναφέρω την αρμονία” ή “αποκαθιστώ τη φιλία”. Επίσης σημαίνει “διευθετώ” ή “συμβιβάζω”, όπως στην περίπτωση της συμφιλίωσης διαφορών.)
Επαναλαμβάνω, αν και είναι εξίσου αυτονόητο, ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως προσπάθεια για συγκάλυψη, ή οποιαδήποτε άλλου είδους συνεννόηση.
Το καλοκαίρι του 2015 επικοινώνησα με τον κ. Βαλαή και ζήτησα να ενημερωθώ σχετικά με την πορεία του ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή και εφ´ όσον ήταν δυνατό να συναντηθώ μαζί του. Με ενημέρωσε για μια πιθανή συνάντηση τον επόμενο μήνα λόγω απουσίας του Ορκωτού Λογιστή. Τελικά η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτώβρη στο Δημαρχείο, όπου μου γνωστοποιήθηκαν προφορικά τα αποτελέσματα του περατωθέντος ελέγχου.
Κατά τη συνάντηση, εύλογα αναφέρθηκα στην έννοια της “συμφιλίωσης” και εξέφρασα την απορία μου για την μη αναζήτηση και ενδεχόμενη περαιτέρω έρευνα στοιχείων, πληροφοριών και τεκμηρίων που θα συνέβαλαν στην αποσαφήνιση των συμπερασμάτων του οικονομικού ελέγχου. Επ΄ αυτού μου δόθηκε η εξήγηση, πως στα οικονομικά ο όρος «συμφιλίωση» ταυτίζεται με τον όρο συμφωνία. Την ίδια ημέρα σε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο οικονομικών και εν συνεχεία, παρουσία και του Ορκωτού Λογιστή έθεσα και πάλι το θέμα της ολοκλήρωσης της έρευνας, χωρίς την παροχή διευκρινήσεων από την πλευρά μας, προκειμένου κατά τη συζήτηση που θα ακολουθούσε στα αρμόδια όργανα να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα των όσων προηγήθηκαν και να αποφευχθούν τυχόν προκλήσεις εντυπώσεων καθώς και εύκολες παρερμηνείες. Σημειώνω ότι στο σημείο αυτό συμφώνησαν πλήρως οι παρόντες (Αντιδήμαρχος και Ορκωτός Λογιστής).
Στο αμέσως επόμενο εικοσαήμερο πραγματοποιήθηκαν δυο συναντήσεις μου με τον Δήμαρχο παρόντος και του κ. Βαλαή στις οποίες συζητήθηκε το ίδιο θέμα. Τελικά έγινε αποδεκτή από τη δημοτική αρχή η ανάθεση συμπληρωματικού έργου στον Ορκωτό Λογιστή, προκειμένου να ολοκληρωθεί εμπεριστατωμένα πλέον ο έλεγχος.
Αντ’ αυτού και ενώ το συγκεκριμένο θέμα θα έπρεπε να τεθεί στην οικονομική επιτροπή, έκπληκτος διαπίστωσα διαβάζοντας την πρόσκληση για συνεδρίαση του ΔΣ, την οποία έλαβα στις 2–12-2015, ότι η έκθεση του Ορκωτού Λογιστή περιλαμβάνονταν ως θέμα. Είναι περιττό να αναφέρω ότι δεν είχα καμία απολύτως ενημέρωση για την αλλαγή άποψης της δημοτικής αρχής επί του θέματος, ούτε από τον κ. Ιωαννίδη, ούτε από τον κ. Βαλαή.

Με αυτά τα δεδομένα, Πρόεδρε, δικαιούμαι να βγάλω τα συμπεράσματα μου.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπ όψιν:
• Την εισαγωγή της έκθεσης για συζήτηση στο ΔΣ τρεις μήνες μετά την παράδοση της,
• Την αθέτηση της συμφωνίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου πριν την συζήτηση επί του θέματος,
• Την εμπειρία από τον χειρισμό της υπόθεσης υπεξαίρεσης στο ταμείο της κοινωφελούς
• Τις κατ’ επανάληψη παραπλανητικές αναφορές στελεχών της δημοτικής αρχής ‘περί εισαγγελείας’
συμπεραίνω ότι η συγκεκριμένη μεθόδευση επιλέχθηκε προκειμένου να υπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια.
Είναι προφανές, Πρόεδρε, ότι ορισμένοι αρέσκονται να υιοθετούν γκεμπελίστικες τακτικές .
Η διαρκής επανάληψη αυτών των αναληθών ισχυρισμών, όπως είναι φυσικό, δημιουργεί εντυπώσεις και εν τέλει εδραιώνει αβάσιμες μεν, αλλά περιρρέουσες αντιλήψεις.

Προχωρώ τώρα στην ουσία του θέματος:
Μετά από 15 μήνες άσκησης της διοίκησης του Δήμου από την παρούσα δημοτική αρχή και τις επανειλημμένες της αναφορές για δήθεν κακοδιαχείριση και καταστροφικές πολιτικές στο Δήμο τα τελευταία 30 χρόνια, σε συνδυασμό με την προερχόμενη από τις ίδιες πηγές ανάλογη φανερή ή κρυφή φιλολογία χρόνια πριν, αποκαλύπτονται πια από τον ίδιο τον έλεγχο τα πραγματικά δεδομένα:
Διαπιστώνεται δήθεν ¨ασυμφωνία¨ 540 χιλ. ευρώ στο ταμείο, ή αλλιώς ένα ποσοστό μικρότερο του 0.1% επί των ποσών που διαχειρίστηκε ο Δήμος τα τελευταία χρόνια. Για αυτή τη δήθεν ασυμφωνία, ενώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία την καταρρίπτουν πλήρως, κανείς από όσους ¨αναζητούν την αλήθεια¨, δεν θέλησε εν τέλει να αποτελέσουν μέρος της σημερινής ανακοίνωσης. Προφανώς η μονομερής αναφορά σε οικονομικό έλλειμμα δημιουργεί μεγαλύτερες εντυπώσεις.
Άνθρακες ο θησαυρός, δεδομένων και των στοιχείων που παρατίθενται με την παρούσα και αποδεικνύουν ότι δεν λείπει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του Δήμου.

Διατυπώνω έξ´ αρχής ένα γενικό σχόλιο επί της έκθεσης του Ορκωτού Λογιστή. Αφορά στις διαδικασίες του δημοσίου λογιστικού σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του προγράμματος της οικονομικής διαχείρισης. Οι αδυναμίες αυτών των λειτουργιών δεδομένης της οικονομικής στενότητας οδηγούν σε ετεροχρονισμούς, τους οποίους σωστά επισημαίνει η έκθεση του ανωτέρω λογιστή. Οι ετεροχρονισμοί αυτοί συμβαίνουν, όπως στο παρελθόν, έτσι και σήμερα. Είναι δε χρήσιμο να αντιμετωπιστούν. Αυτός είναι ο λόγος που το ταμειακό ¨άνοιγμα¨ α) κυμαίνεται από 517-542 χιλ. ευρώ σε 4 διαφορετικούς μήνες το 2015 και β) για τον Ιούνιο του 2015 το ταμείο έχει αρνητικό υπόλοιπο ! ! !
Υπενθυμίζω ότι γι’ αυτό ακριβώς το γεγονός δεχτήκαμε καταγγελίες μερικά χρόνια πριν από συνάδελφο, δημοτικό σύμβουλο ! ! !
Το μεγάλο ¨άνοιγμα¨ στο ταμείο αφορά στη χρηματοδότηση του ΝΠΔΔ των παιδικών σταθμών του Δήμου για την περίοδο 2010-11.
Από την 1-1-2011, εφαρμόστηκε η αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προβλεπόταν από το πρόγραμμα Καλλικράτης.
Με την Καποδιστριακή μορφή της αυτοδιοίκησης στο Δήμο Κοζάνης, οι Παιδικοί Σταθμοί αποτέλεσαν ανεξάρτητο ΝΠΔΔ που επιχορηγούνταν παγίως από το Δήμο για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Το ΝΠΔΔ αυτό καταργήθηκε στις 30-5-2011 (ΦΕΚ 1051/Β) και οι λειτουργίες του ενσωματώθηκαν στο ΝΠΔΔ του Δήμου Κοζάνης.
Το 2010 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΝΠΔΔ των Παιδικών Σταθμών εκδόθηκε το υπ’ αριθμ.4715 Α χρηματικό ένταλμα, ύψους 450.000 ευρώ, με τη σχετική πίστωση να προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου (ΚΑΕ 00.6712). Από το ποσό αυτό εκταμιεύτηκε ένα μέρος έως 31-12-2010. Επειδή το 4715 Α χρηματικό ένταλμα δεν εξοφλήθη, ακυρώθηκε.
Για τον ίδιο ακριβώς λόγο το 2011, εκταμιεύτηκε προς το ΝΠΔΔ των Παιδικών Σταθμών το υπόλοιπο ποσό. Για το ποσό αυτό, εσφαλμένα, δεν εκδόθηκε νέο χρηματικό ένταλμα όπως προβλέπεται. Λαμβανομένης ωστόσο υπόψη και της ιδιαίτερης περιόδου και των προβλημάτων που καλούνταν να αντιμετωπίσουν αιρετοί και εργαζόμενοι ως προς την ενιαία λειτουργία των 5 πρώην Καποδιστριακών Δήμων σε ένα νέο νομικό πρόσωπο (απογραφές, καταργήσεις νομικών προσώπων, ενοποίηση οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών και ταμείων κτλ ) αυτό διέλαθε της προσοχής. Δεν υπήρξε σκοπιμότητα-δεν υπήρχε εξάλλου κανένας απολύτως λόγος για κάτι τέτοιο.
Είναι επίσης κρίσιμο να επισημάνουμε πως ο προϋπολογισμός του 2011 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβρη του 2011, όταν είχε ήδη παύσει η λειτουργία του ΝΠΔΔ των παιδικών σταθμών, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την έκδοση του σχετικού εντάλματος. Επισημαίνεται ότι μετά την κατάργηση του ΝΠΔΔ ήταν αδύνατο να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα, ενώ και η “υποχρέωση” καταβολής του ποσού αυτού που αποτυπωνόταν στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου, διαγράφηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2013.
Για όλα τα παραπάνω ποσά τόσο του 2010 όσο και του 2011 υπάρχουν τα απαραίτητα γραμμάτια είσπραξης καθώς και αποδείξεις πληρωμής. Η όλη ροή χρηματοδότησης αποτυπώνεται και σε υπηρεσιακό σημείωμα της 14-7-2014 της προϊσταμένης των Παιδικών σταθμών του Δήμου, με το οποίο επιβεβαιώνονται επακριβώς τα παραπάνω ποσά.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πως ουσιαστικά δεν υφίσταται “έλλειμμα” στο ταμείο του Δήμου αλλά αστοχία στην λογιστική αποτύπωση των οικονομικών κινήσεων που έγιναν για την χρηματοδότηση του ΝΠΔΔ των Παιδικών Σταθμών. Όλες οι οικονομικές κινήσεις αποδεικνύονται με παραστατικά υπογεγραμμένα από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη.

Δεν υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες για τα υπόλοιπα ποσά για να μην κουράσω. Ενδεικτικά και μόνο επιγραμματικά αναφέρω ότι αυτά αφορούν:
• Καταβολή ποσού αποζημίωσης σε δικαιούχο (συνολικά πολύ μεγαλύτερης) για την απαλλοτρίωση του παλαιού ΚΤΕΛ, το οποίο δόθηκε με απόδειξη, που μάλιστα χρησιμοποιήθηκε από τον νομικό σύμβουλο του Δήμου, ως στοιχείο σε άσκηση ενδίκων μέσων. Αυτό αναγνωρίζεται και από την νέα Δημοτική αρχή.
• ποσά υπερωριών και προκαταβολών σε εργαζόμενους του Δήμου,
• ποσό για δωροεπιταγές σε άπορους συμπολίτες με ομόφωνη ΑΔΣ,
• άλλα ποσά σε διάφορους δικαιούχους (φιλόζωοι, αιρετοί, εργολήπτης).

Όλα τα παραπάνω ζήτησα να τεθούν υπόψη του ορκωτού λογιστή. Κάποιοι το αρνήθηκαν. Έκριναν προφανώς πως το εφήμερο όφελος για αυτούς είναι καλύτερο από την αλήθεια. Τα εκθέτω στη σημερινή συνεδρίαση για όποιον θέλει πραγματικά να γνωρίσει τα δεδομένα.
Την τύχη τους από δω και πέρα θεωρώ πως έχω την ευθύνη να την καθορίσω και εγώ και θα πω γι αυτό παρακάτω.

Για όλα τα παραπάνω Πρόεδρε υπάρχουν έγγραφα παραστατικά με ονοματεπώνυμα , ποσά και υπογραφές που αποδεικνύουν τα λεγόμενα μου. Στοιχεία που δεν αναζητήθηκαν από κανέναν . Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ασυμφωνία του ταμείου του Δήμου δεν οφείλεται σε έλλειψη χρηματικού ποσού αλλά στην αδυναμία λογιστικής αποτύπωσης των οικονομικών κινήσεων που έγιναν για την χρηματοδότηση του ΝΠΔΔ των Παιδικών Σταθμών ,και στις εκκρεμότητες ενταλματοποίησης – επιστροφής των υπολοίπων ποσών.

Τα παραπάνω στοιχεία που παρέθεσα αφορούν την προ της 1-9-2014 περίοδο ενώ τα ευρήματα της έκθεσης του ορκωτού λογιστή προσδιορίζονται στις 31-12-2014 . Αφορούν δηλαδή και 4 μήνες διαχείρισης της παρούσας δημοτικής αρχής , χρονικό διάστημα για το οποίο άλλοι είναι υπεύθυνοι για πράξεις ή παραλήψεις.

Ολοκληρώνω Πρόεδρε, επισημαίνοντας δυο ζητήματα :

• Ουδέποτε αρνηθήκαμε ότι υπήρξαν προβλήματα ανταπόκρισης της οικονομικής υπηρεσίας ως προς το απαιτούμενο επίπεδο λειτουργίας της. Όμως συστηματικά σε πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες, επί 44 μήνες εργαστήκαμε για την επίλυσή τους, μαζί με τους εργαζόμενους. Κατορθώσαμε πάρα πολλά, μεταξύ αυτών μειώσαμε εντυπωσιακά το σκέλος των υποχρεώσεων, εντοπίσαμε τα προβλήματα και μειώσαμε εξίσου εντυπωσιακά το κόστος λειτουργίας του δήμου. Αυτό το αναγνωρίζουν οι περισσότεροι. Δυστυχώς ο χρόνος αυτός δεν ήταν αρκετός να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη και την εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για το δήμο. Στην λειτουργία μας λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο χρησιμοποιήθηκαν κάποιες φορές διαδικασίες που ναι αναγνωρίζουμε ότι μας ανάγκασαν να σχοινοβατούμε αλλά κάτω από την πίεση των καταστάσεων, ήταν αναγκαίες. Οι διαδικασίες αυτές είναι όμως κανόνας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τόσο σε ατομικές όσο και συλλογικές πρακτικές , γιατί είναι μονόδρομος για την εξασφάλιση της συνέχειας μιας λειτουργίας και που βέβαια συνεχίζουν χρησιμοποιούνται και σήμερα.

• Για τη σημερινή διαδικασία η Δημοτική αρχή έκανε την επιλογή της. Επιλογή που όπως προείπα αποτελεί μεθόδευση που υπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια. Όμως τα ζητήματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα γιατί θίγουν την τιμή και την υπόληψη ανθρώπων. Αυτό μπορεί να διαφεύγει της αντίληψης κάποιων ή να κρίνουν εξ´ ίδιων τα αλλότρια. Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές πως τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου θεωρούμε την ανάδειξη της αλήθειας ως κυρίαρχη προτεραιότητα. Θα πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την προάσπιση της τιμής, της υπόληψης και της έντιμης πορείας μας στην αυτοδιοίκηση.

Προς απόδειξη των λεγομένων μου Πρόεδρε καταθέτω έγγραφα παραστατικά με ονοματεπώνυμα , ποσά και υπογραφές που αποδεικνύουν τα λεγόμενα μου για να περιληφθούν στα πρακτικά της σημερινής συζήτησης και δηλώνω ρητά ότι επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματος εφ΄ όσον η δημοτική αρχή αρνηθεί για μια ακόμη φορά να αποτυπώσει την αλήθεια συμπληρώνοντας την έκθεση του ορκωτού λογιστή και να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Λάζαρος Μαλούτας
7 / 12 / 2015