Η Πρόταση της Ενότητας

Η Πρόταση μας για τον Δήμο Κοζάνης

Το Διακύβευμα των Εκλογών

Εμείς, οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης, στις 26 Μαΐου 2019 θα προσδιορίσουμε το μέλλον και την πορεία του τόπου μας.

Η περιοχή μας συρρικνώνεται πληθυσμιακά και οικονομικά.

Το βιώνουμε όλοι καθημερινά, αντικρίζοντας την εικόνα των δεκάδων άδειων καταστημάτων και την ερημιά στην αγορά.

Επιπλέον, ο τόπος μας συρρικνώνεται και ως Ενεργειακό Κέντρο. Για πρώτη φορά το 2018 η ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο ξεπέρασε την παραγωγή από λιγνίτες.

Παρόλα αυτά δεν λαμβάνεται καμία πρωτοβουλία, δεν σχεδιάζεται καμία κίνηση, ώστε να ανακοπεί η φθίνουσα αυτή πορεία.

Η ευθύνη της ψήφου μας είναι τεράστια, καθώς η συρρίκνωση μας αφορά όλους ανεξαιρέτως. Αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες, εργαζόμενους και άνεργους.

 

Ποιοι είμαστε

Είμαστε, κυρίως, μια ομάδα νέων, αλλά και έμπειρων πολιτών που αγωνιούμε για το μέλλον του τόπου και των παιδιών μας.

Η πολιτική ταυτότητα του καθενός από εμάς δεν προσδιορίζει τη συμμετοχή μας στην «ΕΝΟΤΗΤΑ». Μας συνδέουν οι θέσεις, οι απόψεις, οι καινοτόμες ιδέες, οι πρωτοβουλίες που εκφράζει η «ΕΝΟΤΗΤΑ».

Στηριζόμαστε στα έργα και τις κατακτήσεις του συνδυασμού και με την αξιοποίησή τους, αγωνιζόμαστε, εργαζόμαστε και διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον μαζί με τους συμπολίτες μας.

Πιστεύουμε σε μία Αυτοδιοίκηση:

 • που υπηρετεί την κοινωνία και όχι προσωπικές στρατηγικές
 • που έχει σχέδιο και διεκδικεί
 • ικανή να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρονται
 • λιγότερο γραφειοκρατική που δεν εμποδίζει την πρωτοβουλία, αλλά συμβάλλει στην πρόοδο
 • με ενισχυμένο ρόλο, διευρυμένες αρμοδιότητες και οικονομικούς πόρους
 • που στοχεύει με ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Διεκδικούμε το Δήμο γιατί:

 • Έχουμε στρατηγικό σχεδιασμό
 • Έχουμε γνώση & εμπειρία
 • Έχουμε σαφείς απόψεις & πρωτοπόρες ιδέες
 • Έχουμε ήθος, ποιότητα, ευαισθησία
 • Έχουμε όραμα για το μέλλον
 • Αντιμετωπίζουμε με ρεαλισμό τα προβλήματα
 • Αποδείξαμε ότι δίνουμε λύσεις

Οι Στόχοι μας

Δημιουργικός δήμος με «Ταυτότητα»

 • Με «έξυπνες» λειτουργίες και αξιοποίηση της τεχνολογίας, αναδεικνύουμε τον Δήμο Κοζάνης σε πρωτοπόρο «Δημιουργικό Δήμο»,ενισχύοντας και ολοκληρώνοντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Πόλης και των Κοινοτήτων,ώστε να συγκλίνουν σε δομές (πρόνοια, αθλητισμός, πολιτισμός) και υποδομές (αναπλάσεις, ύδρευση, καθαριότητα)
 • Ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των κοινοτήτων.
 • Αναβάθμιση υποδομών στις κοινότητες, οι οποίες στηρίζουν την τοπική επιχειρηματικότητα και βοηθούν τους πολίτες να παράγουν και να ζουν στον τόπο τους.
 • Ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός για την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τις χρήσεις γης, τον εξωραϊσμό και τις αναδασώσεις του περιαστικού χώρου
 • Βελτίωση της ζωής των πολιτών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας,με την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών δικτύων, και την αξιοποίησή τους για τη καθημερινότητας των πολιτών και της λειτουργίας της πόλης (πχ δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς).
 • Δικτύωση και συνεργασία του Δήμου Κοζάνης με άλλους Δήμους της Ελλάδας και της Ευρώπης για τον σχεδιασμό της μετάβασης στο νέο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής,ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεργασίες σε θέματα παιδείας, πολιτισμού, επιχειρηματικότητας, τουρισμού, ενέργειας.
 • Έμφαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και σε κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης.Ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων,οι οποίοι με δράσεις εξωστρέφειας διαφυλάττουν και προωθούν την ταυτότητα του Δήμου. Επιδιώκουμε τη δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου,στο πάρκο Αγίου Δημητρίου.
 • Ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας στους δημότες μέσω της συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ
 • Εφαρμογή πολιτικών για την ενεργό και σταθερή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, ενίσχυση της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων και στις αναθέσεις δημοσίων έργων μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με απολογισμό και ετήσια λογοδοσία σε κατανοητή μορφή για τους πολίτες

Σεβασμός στον Πολίτη

Δεσμευόμαστε:
 • Για τη βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και των παροχών που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και με συνεχή κατάρτιση των υπαλλήλων του Δήμου
 • Για τον σεβασμό των εισοδημάτων των πολιτών, με συστηματική προσπάθεια ελαχιστοποίησης του κόστους των ανταποδοτικών τελών μέσω της περικοπής των ελαστικών δαπανών (τέλη καθαριότητας, νερού).
 • Για την ενημέρωση με ετήσια λογοδοσία και απολογισμό σε απλή κατανοητή μορφή, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν πού επενδύονται τα έσοδα του Δήμου (κεντρικοί πόροι και δημοτικοί φόροι),ποιες είναι οι δαπάνες και τα έργα. Έτσι, οι πολίτες θα γνωρίζουν τη βασική πορεία και λειτουργία του Δήμου.
 • Για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας – πρόνοιας για τους πολίτες,βελτιώνοντας τα δίκτυα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και επεκτείνοντας την λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου σε άτομα που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό (κινητή μονάδα, προώθηση συνεργασίας με ιδιωτικό τομέα – ταξί, κλινικές κλπ).
 • Για την ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού διαλόγου-δημοψηφίσματος με τους πολίτες

Πράσινος Δήμος

Στηρίζουμε έργα, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που:
 • υιοθετούν μοντέλα οικονομικής ανάπτυξης τα οποία σέβονται το φυσικό περιβάλλον χωρίς κατασπατάληση των φυσικών πόρων, όπως θερμοκήπια με χρήση τηλεθέρμανσης, υποδομές για υδροπονία και άρδευση
 • βασίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας για εξάλειψη των αποβλήτων, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χαμηλού κόστους, στην προώθηση συνεργασιών με καλές πρακτικές, όπως πρωτοποριακά εφαρμόσαμε με τη ΔΙΑΔΥΜΑ.
 • προωθούν την ηλεκτροκίνηση.
 • κατοχυρώνουν την ομαλή ενεργειακή μετάβαση αξιοποιώντας τα βιοκαύσιμα, τις Ενεργειακές Κοινότητες, την προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
 • προάγουν τη «βιώσιμη και έξυπνη» αγροτική ανάπτυξη με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στις νέες και βιολογικές καλλιέργειες,στη χρήση νέας τεχνολογίας για έλεγχο των καλλιεργειών
 • προωθούν την ανακύκλωση υλικών και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
 • βασίζονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο έχει εκπονηθεί, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί

Επιχειρηματικότητα

Υποστηρίζουμε:
 • Την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με χαρακτηριστικά την Ανταγωνιστικότητα, την  Εξωστρέφεια,  την  Ποιότητα και  την Καινοτομία.
 • Την επένδυση στους νέους με δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προκειμένου να παραμείνουν στον τόπο μας και να επιστρέψουν όσοι έφυγαν.
 • Το «Επιχειρησιακό σχέδιο marketing» για αλλαγή του τοπικού επιχειρηματικού μοντέλου με ανάδειξη τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας, προώθηση και διαφήμιση με τη διακριτική συμμετοχή του Δήμου.Ο Δήμος δεν είναι επιχειρηματίας. Αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, προβάλλει δυνατότητες και ευκαιρίες, δημιουργεί και βελτιώνει υποδομές .
 • Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο μετά την αλλαγή στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις και να αποτελέσει πυλώνα καινοτομίας και βασικό εταίρο στον σχεδιασμό της πορείας του Δήμου για τη μεταλιγνιτική περίοδο.
 • Τη σύνδεση γνώσης και επιχειρηματικότητας, μετη συνεργασίατου Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίαςγια την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (εξοικονόμησης ενέργειας, βιομηχανικούσχεδιασμού, ενεργειακού τουρισμού).
 • Την Κυκλική οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), δηλαδή τις μικρές επιχειρήσεις λαϊκής τέχνης, τοπικής γαστρονομίας, βιολογικών τροφίμων, ξεναγών ενέργειας και πολιτισμού.
 • Τον θεματικό τουρισμόμεέμφασηστηνενέργεια, στονγεωτουρισμότωντοπικώνπόρων και του αποθέματος πολιτισμού, ώστε οΔήμος να αναδειχθεί σε «προορισμό» μέσα από συνεργασίες με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα και Δήμους της Περιφέρειας.
 • Την προβολή της «ταυτότητας» του τόπου μας, με βάση τη μελέτη στρατηγικού marketing που θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Κοινωνική Πολιτική

Σχεδιάζουμε:
 • Πολιτικές που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια και την προστασία  των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ενίσχυση των υφιστάμενων δομώνκαι επέκταση σχετικών προγραμμάτων
 • Βιώσιμες Κοινωνικές Δομέςυιοθετώντας πρακτικές που εξασφαλίζουν τη λειτουργία και αποδοτικότητά τους (ευρωπαϊκά κονδύλια, συνεργασία με ιδιωτικό τομέα)
 • Δημιουργία Κοινωνικών Δικτύων με στόχο τον συντονισμό των δράσεων κοινωνικής υποστήριξης
 • Ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών,των εθελοντικών ομάδων, των επιστημονικών και άλλων φορέων για τη στήριξη των ευπαθών συμπολιτών μας.
 • Δομές και δράσεις υποστήριξης ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ανέχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Διεκδικούμε τη στήριξη σας γιατί:

 • Ο τόπος δεν αντέχει άλλες χαμένες ευκαιρίες ούτε άλλα πειράματα.
 • Είμαστε αυτοί που με καινοτόμες ιδέες,  πρωτοβουλίες, διεκδικήσεις  και  έργο αποδείξαμε ότι αντιμετωπίζουμετα προβλήματα και δίνουμε λύσεις και προοπτική στον τόπο μας.
 • Δεν υπάρχει χρόνος  για χάσιμο. 
 • Ο Δήμος Κοζάνης πρέπει να ανακάμψει.
 • Ψηφίζοντας, καθορίζουμε εμείς το μέλλον μας.

Το Έργο μας προσδίδει αξιοπιστία στον Λόγο μας

Στην «ΕΝΟΤΗΤΑ» τιμούμε όλους τους συνδυασμούς που διεκδικούν να υπηρετήσουν τον τόπο, τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση.Καθένας έχει τη διαδρομή του και κανείς δεν προέρχεται από παρθενογένεση.

Όλη αυτή την περίοδο καταθέτουμε τις θέσεις και προτάσεις μας και με παρακαταθήκη  το έργο και τη συνεισφορά μας στη διαμόρφωση της πορείας  του τόπου, θα αξιολογηθούμε.

Η «ΕΝΟΤΗΤΑ» έχει διαδρομή, έργο και συνεισφορά στην ανάπτυξη του τόπου και στην επίλυση των προβλημάτων του.

Και αυτό είναι που προσδίδει επιπλέον αξιοπιστία στον λόγο μας