Ο σφετερισμός πρωτοβουλιών και ενεργειών τρίτων είναι κανόνας για τον κ. Ιωαννίδη και τη Δημοτική Αρχή!

Υπογράφοντας τη σύμβαση για το δάσος Κουρί ο κ. Ιωαννίδης, χθες 15-6-2018 επισήμανε :
«Μια ακόμη δέσμευση που γίνεται πράξη»
Με τις “δεσμεύσεις” του κ. Ιωαννίδη (για τη διαχείριση του πόρου, για το 80% στην τιμή του νερού, για τη θέση του Σιδ. Σταθμού, για τη διαχείριση των απορριμμάτων απο τη ΔΙΑΔΥΜΑ και άλλες) θα ασχοληθούμε σε άλλη στιγμή.
Για το Κουρί “ξεχνά” βεβαίως να θυμίσει στους συμπολίτες μας, πως δεν πρόκειται για καμία δέσμευση δική του ή της παράταξής του, αλλά για μια πρωτοβουλία της δικής μας περιόδου,ήδη από το 2012, την οποία παρέλαβε σε εξέλιξη και απλά την διεκπεραιώνει.
Και όλα αυτά ενώ γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ιστορικό και την πορεία του έργου!
Θυμίζουμε συνοπτικά ότι :
Ο Δήμος Κοζάνης στις 20/6/2012 υπέβαλε αίτηση προς το ΥΠΕΚΑ για παραχώρηση κατά χρήση του δάσους «Κουρί» Κοζάνης με σκοπό τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανάδειξης και προστασίας της βλάστησης και εργασιών συντήρησης και επέκτασης των υπαρχόντων υποδομών.
Το ΥΠΕΚΑ μετά από γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κοζάνης πρότεινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων και εργασιών
Μετά την απαραίτητη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και του Δασαρχείου, με την 626/2013 απόφαση του τότε  Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση και οι παρεμβάσεις στο Κουρί.
Η διαδικασία παροχής των απαιτούμενων εγκρίσεων για τη σύναψη της σύμβασης βρισκόταν σε εξέλιξη την άνοιξη του 2014, οπότε και στις  20/3/2014 διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να δοθεί έγκριση για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. Στις 16/7/2014 με έγγραφο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο αναλήφθηκε η δέσμευση για τη χρηματοδότηση του έργου από τον τοπικό πόρο.
Με την 656/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση μόνον ως προς τις
εκπροσωπήσεις με τους αιρετούς της νέας Δημοτικής Αρχής.
Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά ήδη από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Ιωαννίδη, τα δημοσιοποιήσαμε όμως αναλυτικά και με τα σχετικά έγγραφα ντοκουμέντα σε ανακοίνωση της ΕΝΌΤΗΤΑΣ στις 26-7-2016 :
http://enotitakozani.gr/kouri/
Ενώ γνωρίζουν, επιμένουν να σφετερίζονται ….
Αλλωστε, έξεστι Κλαζομενίοις σχημονε νἀ ῖ !
Κοζάνη 16 Ιουνίου 2018