Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ματάνας Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός - Μηχανικός ΕΔΕ

Βιογραφικό

Είμαι  Διπλωματούχος Πολίτικος Μηχανικός- Μηχανικός ΕΔΕ απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης , γιος του έμπορου  Ματάνα Χαριλάου πρώην δημοτικού συμβούλου επί δημαρχίας Παπαγιάννη.

Διατηρώ  τεχνικό γραφείο στην Πόλης της Κοζάνης και  είμαι  μέλος του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και εγγεγραμμένος στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών ΜΕΚ –ΜΕΕΠ, παράλληλα δραστηριοποιούμε  με τον εμπόριο ως ομόρρυθμο μελος Εταιρείας και  είμαι  εγγεγραμμένος στα μητρώα του  ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ( Ε.Β.Ε) και μέλος στον  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  Κοζάνης.

Ασχολούμαι  ενεργά με τον αθλητισμό και εκτελώ καθήκοντα Γενικού Γραμματέα  του ΤΕΝΙΣ ΚΛΑΜΠ ΚΟΖΑΝΗΣ, παράλληλα έχοντας από μικρός εμφυσήσει στην έννοια και την αξία εθελοντισμού σήμερα  είμαι μέλος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ. Πολλοί  από εσάς με γνωρίζεται  μέσα από την πιο χαρακτηριστική δουλεία μου, τον σχεδιασμό και την επιμέλεια της κατασκευής του καφέ βαγόνι στο σταθμό των τρένων της Πολης μας