Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Μπαλατσούκας Σπύρος

Δικηγόρος, Νομικός Παραστάτης και Νομικός Σύμβουλος

Βιογραφικό

Γεννήθηκα το 1979 στην Κοζάνη.

Το έτος 1998 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου έλαβα πτυχίο Νομικής το έτος 2002. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998 – 1999 έλαβα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Το έτος 2005 μου απονεμήθηκε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του ιδίου τμήματος.

Το έτος 1998 συνίδρυσα την φοιτητική παράταξη με την επωνυμία «Αδέσμευτη Πρόταση». Τα έτη 2000 έως και 2002 συμμετείχα ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Δ.Π.Θ. ενώ κατά την περίοδο των ετών 2000 έως και 2001 συμμετείχα στον φοιτητικό σύλλογο ως Αντιπρόεδρος. Κατά το έτος 2000 συμμετείχα ως ιδρυτικό μέλος στη δημιουργία της Ένωσης Ανεξαρτήτων Φοιτητών Δ.Π.Θ.

Το 2003 εκλέχθηκα εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής Δ.Π.Θ. στη σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
Το έτος 2003 εκλέχθηκα Πρόεδρος του πρώτου Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων Νομικής Δ.Π.Θ.. Κατά την πρώτη θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου αποφοίτων Νομικής Δ.Π.Θ. οργανώθηκαν επιστημονικές εκδηλώσεις στην Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Το έτος 2007 εκλέχθηκα μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων.

Το 2010 συμμετείχα ως ιδρυτικό μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. της Αστικής Μη κερδοσκοπικής εταιρείας στην πόλη της Κοζάνης με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Από το έτος 2018 είμαι μέλος στην Ένωση Νομικών Βορείου Ελλάδος.

Ασκώ ενεργό δικηγορία από το έτος 2004 έως και σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση στο Εργατικό και Δημόσιο Δίκαιο ως νομικός παραστάτης και ως νομικός σύμβουλος σε σωματεία και ομοσπονδίες.

Αρθρογραφώ στον ημερήσιο και νομικό τύπο.

Είμαι έγγαμος με ένα τέκνο.