Έκθεση επιλεγμένων κειμηλίων του Πολεμικού Μουσείου