Έκθεση ζωγραφικής των Παιδικών Τμημάτων του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Κοζάνης