Ένταξη της Κοζάνης στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030