Έρευνα του Δήμου Κοζάνης για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών