Αναβαθμίζεται η ασφάλεια του οδικού δικτύου του Δήμου Κοζάνης