Αναβαθμίζονται οι είσοδοι-έξοδοι της πόλης από/προς Λάρισα και Θεσσαλονίκη