αναπλάσεις

Ανάπλαση της περιοχής και ανταποδοτικά έργα του Ιλαρίωνα σε Αιανή και Χρώμιο

Επισπεύδονται τα έργα ανάπλασης στην περιοχή του Ιλαρίωνα