Απάντηση στη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις»